Wolne miejsca
Close
WIZYTA HARCERZY

Harcerstwo ma na celu wychowanie metodą harcerską – w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi. W wychowaniu harcerskim chodzi przede wszystkim o stwarzanie warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomoc w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie prowadzącego ku spełnieniu człowieka jako osoby ludzkiej. Cechą wychowania harcerskiego jest szczególne uwrażliwienie młodego pokolenia na przyjmowanie postaw i realizację działań najbardziej potrzebnych współczesnej Polsce.

W dniu 27.04.2024 r. harcerze z Ostrzeszowskiego Hufca im. Szarych Szeregów z hm. Michałem Szmaj odwiedzieli naszych mieszkańców w Myślniewie, by pomóc  w uporządkowaniu terenu  parku zieleni znajdującego się na terenie Domu. Harcerska akcja zakończyła się zasłużonym odpoczynkiem przy ognisku.

Druhy i Druchowie, dziękujemy za waszą życzliwość, empatię i pomoc, która przejawia się w codziennej służbie angażując się we wszelkie przedsięwzięcia służące pomocy drugiemu człowiekowi – i nam osobom niepełnosprawnym.