Wolne miejsca
Close
Spotkanie prewencyjne PPOŻ

26 stycznia 2024r. w świetlicy DPS odbyło się spotkanie z kpt. Marcinem Smugiem z Komendy PSP w Ostrzeszowie oraz mieszkańcami Domu. Celem spotkania były rozmowy prewencyjne na temat zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w razie powstania pożaru. Podczas pogadanki omówione zostały metody zapobiegania pożarom, powstawania źródeł zapłonu, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i sygnalizacji alarmowej w budynku Domu. Przeprowadzono również rozmowy o paleniu tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, majsterkowaniu przy urządzeniach elektrycznych, telefonach komórkowymi oraz uszkadzaniu szybek ROP. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze.