Wolne miejsca
Close

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze jest Pani Lidia Bakulińska e-mail dps@dpskobylagora.pl , tel. 62 731 62 18, 519 332 735
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/ w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Bank.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie
  będą profilowane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu zawarcia umowy. Pani/Pan jest zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MIESZKANIEC

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana /Pani danych jest Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze jest Pani Lidia Bakulińska e-mail dps@dpskobylagora.pl , tel. 62 731 62 18, 519 332 735
 3. Dane osobowe Pana/Pani przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy
  o pomocy społecznej, ustawy o ochrony zdrowia oraz art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/ oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Bank, Narodowy fundusz Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz inne konieczne do sprawowania opieki zgodnie z ustawą
  o pomocy społecznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji Międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami zawartymi w ustawie archiwizacyjnej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie Przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu
  rozpoczęcia procedury umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Do podania danych osobowych jest Pan/Pani zobowiązany/na a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości umieszczenia Pana/Pani w Domu Pomocy Społecznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OPIEKUN PRAWNY

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa podopiecznego jest Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze jest Pani Lidia Bakulińska e-mail dps@dpskobylagora.pl , tel. 62 731 62 18, 519 332 735
 3. Dane osobowe Państwa podopiecznego przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy
  o pomocy społecznej, ustawy o ochrony zdrowia oraz art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/ ogólnego rozporządzenia w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Odbiorcą danych Państwa podopiecznego będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Bank, Narodowy fundusz Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz inne konieczne do sprawowania opieki zgodnie z ustawą
  o pomocy społecznej.
 5. Dane osobowe Państwa podopiecznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Państwa podopiecznego będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami zawartymi w ustawie archiwizacyjnej.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych swojego podopiecznego oraz prawo do sprostowania danych ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych Państwa podopiecznego jest dobrowolne ale konieczne w celu rozpoczęcia procedury umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Do podania danych osobowych są Państwo zobowiązani a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości umieszczenia podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – STAŻYSTA/PRAKTYKANT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze jest Pani Lidia Bakulińska e-mail dps@dpskobylagora.pl , tel. 62 731 62 18, 519 332 735
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO w celu wykonania
  umowy o staż / umowy o praktyki na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/ w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie
  będą profilowane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu zawarcia umowy. Pani/Pan jest zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.