Wolne miejsca
Close

Na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze działa od 2004 roku Stowarzyszenie “Tacy Sami” posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000206172

Nr konta bankowego SBL O/Kobyla Góra: 66 8413 0000 1126 4989 2000 0001

1,5% Podatku dla Stowarzyszenia “Tacy Sami” w Kobylej Górze

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

  • pomoc materialną,
  • organizowanie imprez integracyjnych,
  • organizowanie wypoczynku,
  • promowanie sportu osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie za rok 2022:

  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans
  • Informacja dodatkowa
  • Wprowadzenie do sprawozdania

WALORYZACJA ZIELENI W MYŚLNIEWIE

Stowarzyszenie  otrzymało dofinansowanie w ramach  VI edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”