Wolne miejsca
Close
X Przegląd Kolęd i Pastorałek  w DPS Marszałki

23 stycznia tego roku Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, zorganizowano X Przegląd Kolęd i Pastorałek. Impreza odbyła się jak co roku w sali kominkowej. Każdy zespół reprezentujący swoją placówkę,
zaśpiewał jedną kolędę i jedną pastorałkę. Zaprezentowaliśmy kolędę “Gdy śliczna Panna” oraz pastorałkę “Jest taki dzień”. Każdy z uczestników dostał upominek.